Nasi prawnicy na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Nasza kancelaria jest partnerem Forum Ekonomicznego i nasi prawnicy biorą w nim czynne udział. Prof. Zapadka zasiadał w panelu dyskusyjnym poświęconym REIT. Mec. Jóźwiak uczestniczy w panelu poświęconym reklamie. Prof. Wierzbowski był moderatorem panelu poświęconego innowacjom w energetyce. Wszystkie te panele spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników Forum.

wróć