Mec. Stanisław Radowicki i Profesor Marek Wierzbowski z sukcesem reprezentowali Uczelnię Medyczną im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, doprowadzając do nadania Uczelni uprawnienia do prowadzenia kierunku lekarskiego

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 kwietnia 2020 r zostały nadane Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim. Mec. Stanisław Radowicki i Profesor Marek Wierzbowski reprezentowali Uczelnię przed Ministrem Zdrowia oraz Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w toku skomplikowanego postępowania administracyjnego. Wydana decyzja, w pełni uwzględnia wniosek Uczelni, która będzie mogła rozpocząć kształcenie przyszłych lekarzy już od nadchodzącego roku akademickiego.

wróć