Mec. Sławomir Jakszuk i dr Joanna Róg z sukcesem doprowadzili do rozszerzenia licencji na usługi płatnicze dla klienta Kancelarii

W dniu 27 marca 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie rozszerzyła zakres zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez naszego Klienta – spółkę Conotoxia sp. z o.o. poprzez dodanie do zakresu świadczonych usług płatniczych m.in. wydawania instrumentów płatniczych (art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o usługach płatniczych) oraz acquiringu (art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o usługach płatniczych). Decyzja została wydana w oparciu o uzyskaną wcześniej pozytywną opinię Narodowego Banku Polskiego. W obu postępowaniach, zarówno przed KNF, jak i przed NBP, Spółka była reprezentowana przez prawników naszej Kancelarii – mec. Sławomira Jakszuka i dr Joannę Róg. Kancelaria reprezentowała Spółkę także w pierwszym postępowaniu w 2015 r. dotyczącym uzyskania zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej.

Conotoxia Sp. z o.o. jest spółką z grupy Cinkciarz.pl, do której należy m.in. spółka oferująca wymianę walut. Conotoxia Sp. z o.o. jako brand zagraniczny Cinkciarz.pl oferuje usługi finansowe wraz z przekazami pieniężnymi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Spółka jest uczestnikiem SWIFT, EPC (European Payments Council) i NACHA (The Electronic Payments Association). Rozszerzenie zezwolenia pozwoli naszemu Klientowi na zaoferowanie zupełnie nowych usług płatniczych.

wróć