Mec. Radowicki współautorem artykułu naukowego w Medical Science Pulse

Mec. Stanisław Radowicki jako ekspert z zakresu prawa medycznego, opublikował interdyscyplinarny artykuł naukowy w j. angielskim pt. „A medical doctor as a legal expert during the COVID-19 pandemic”.

Artykuł opublikowano w kwartalniku MEDICAL SCIENCE PULSE (e-ISSN 2544-1620 ) i poświęcony został analizie prawnej roli lekarzy, jako biegłych sądowych, w sprawach odpowiedzialności pracodawcy za szkody pracowników powstałe na skutek pandemii COVID-19.

Artykuł dostępny jest w formule open access: https://medicalsciencepulse.com/resources/html/article/details?id=222897

wróć