Mec. Joanna Rewkowska z sukcesem reprezentowała przed NSA klienta z branży energetycznej w sprawie dotyczącej pozwolenia zintegrowanego dla jednej z większych elektrowni w Polsce.

Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną przygotowaną przez mec. Joannę Rewkowską w sprawie, w której organizacja ekologiczna kwestionowała prawidłowość pozwolenia zintegrowanego dla jednej z większych elektrowni w Polsce. Na skutek wyroku NSA został uchylony w całości, niekorzystny dla klienta Kancelarii, wyrok Sądu I instancji.

wróć