Mec. Joanna Rewkowska z sukcesem reprezentowała klienta przez NSA, w sprawie dotyczącej dofinansowania zakupu nieruchomości ze środków pomocowych UE

Mec. Joanna Rewkowska z sukcesem reprezentowała klienta przez NSA, w sprawie dotyczącej dofinansowania zakupu nieruchomości ze środków pomocowych UE. W wyniku przygotowanej przez Kancelarię skargi kasacyjnej udało się uzyskać wyrok reformatoryjny, co oznacza, że NSA uchylił zarówno skarżony kasacyjnie wyrok WSA jak i decyzję organu II instancji.

wróć