Mec. Joanna Rewkowska z sukcesem reprezentowała inwestora z branży energetycznej w postępowaniu dotyczącym postanowienia Ministra Środowiska

Na skutek przygotowanej przez Mec. Joannę Rewkowską wraz z zespołem Działu Inwestycji skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Minister Środowiska, w trybie autokontroli, uchylił swoje wcześniejsze postanowienie i uwzględnił skargę w całości orzekając na korzyść inwestora z branży energetycznej.

wróć