Mec. J.Rewkowska i Mec. A.Krysiak z sukcesem doprowadziły do zawarcia ugody, która pozwoliła uniknąć długotrwałego postępowania sądowego i zredukować koszty Klienta kancelarii

Mec. J.Rewkowska i Mec. A. Krysiak udało się z sukcesem zakończyć negocjacje i doprowadzić do zwarcia ugody. Ugoda została zawarta na warunkach satysfakcjonujących Klienta kancelarii i pozwoliła uniknąć wieloletniego procesu sądowego. Same koszty wieloletniego procesu sądowego i koszty trwania w stanie niepewności prawnej co do praw będących przedmiotem sporu przekroczyłby koszty, które Klient kancelarii poniósł w związku z polubownym zakończeniem sprawy.

wróć