Mec. Anna Krysiak z sukcesem reprezentowała Klienta Kancelarii (Pozwanego), doprowadzając do oddalenia powództwa o zadośćuczynienie i odszkodowanie w związku z zarzuconym Pozwanemu błędem medycznym

Wyrokiem z dnia 20 grudnia 2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo przeciwko Klientowi Kancelarii o zapłatę kilkumilionowego zadośćuczynienia, odszkodowania, comiesięcznej renty, a także o ustalenie odpowiedzialności na przyszłość, w związku z zarzuconym Pozwanemu błędem medycznym. Sąd Okręgowy w Warszawie w całości podzielił argumentację prezentowaną przez Mec. Annę Krysiak, uznając, że w rozpoznawanej sprawie Pozwany nie popełnił błędu medycznego.

wróć