Mec. Anna Krysiak z sukcesem doprowadziła do oddalenia przez sąd arbitrażowy powództwa przeciwko Klientowi kancelarii – ogólnopolskiej sieci sklepów spożywczo-przemysłowych, w sprawie dotyczącej rabatów posprzedażowych

Mec. Anna Krysiak z sukcesem reprezentowała przed Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan ogólnopolską sieć sklepów spożywczo-przemysłowych, w sprawie dotyczącej rabatów posprzedażowych. Sąd arbitrażowy w całości podzielił argumentację prezentowaną przez mec. Annę Krysiak, uznając że w sprawie nie wystąpił zarzucany przez Powoda czyn nieuczciwej konkurencji. Wyrok sądu arbitrażowego w niniejszej sprawie jest ostateczny.

wróć