Korzystny wyrok NSA

W dniu 1 lipca 2022 roku Naczelny Sąd Administracyjny w wyniku rozpoznania skargi kasacyjnej ALTUS złożonej przez naszą Kancelarię uchylił w całości wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalający skargę ALTUS na decyzję administracyjną Komisji Nadzoru Finansowego i przekazał sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu do ponownego rozpoznania.

wróć