„Konsument a inwestor na rynku kapitałowym” – pióra Marka Wierzbowskiego

Izba Domów Maklerskich opublikowała Biuletyn IDM, zawierający artykuł pióra Marka Wierzbowskiego „Konsument a inwestor na rynku kapitałowym” dotyczący stosowania zasad dotyczących konsumentów do inwestorów indywidualnych.

wróć