Konstytucja Biznesu. Komentarz

Konstytucja Biznesu. Komentarz

Jest to Komentarz do podstawowych ustaw regulujących sytuację przedsiębiorców, w tym prawa przedsiębiorców. Doświadczenie pokazuje, że przedsiębiorcy nie zawsze zdają sobie sprawę ze wszystkich przysługujących im uprawnień.