Kongres „Kapitał dla firm 2011”

12 kwietnia 2011 na GPW w Warszawie SA odbył się cykliczny Kongres „Kapitał dla firm 2011” zorganizowana przez IPO.PL i GPW w Warszawie SA przy współpracy naszej Kancelarii jako Patrona Merytorycznego. Mec. Marcin Marczuk zaprezentował w jego trakcie tematy „Kontrakty menedżerskie oraz programy motywacyjne dedykowane członkom zarządów spółek publicznych” oraz „Odpowiedzialność zarządów i rad nadzorczych w spółkach kapitałowych.” Prezentacja z konferencji oraz wywiadu z przedstawicielem Kancelarii na http://kongres.ipo.pl/

wróć