Konferencje

Kancelaria uczestnikiem konferencji „Finansowanie poprzez emisję obligacji, czyli co Emitent o rynku Catalyst wiedzieć powinien?” organizowanej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Konferencja odbyła się 12 lutego 2014 r. na Sali NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych. Kancelarię, w panelu dyskusyjnym dotyczącym „Emisji obligacji w praktyce” reprezentował Mec. Marcin Marczuk.

Kancelaria uczestnikiem odbywającej się w dniach 19-20 listopada 2013 r. na Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA Konferencji Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych pt.: „Informacja cenotwórcza – czyli o czym spółki powinny informować rynek”. Z ramienia Kancelarii w ramach dyskusji dotyczącej prawnych i rynkowych uwarunkowań dotyczących sporządzanych „prognoz i ich aktualizacji” wystąpił Mec. Marcin Marczuk.


Kancelaria partnerem merytorycznym i uczestnikiem odbywającego się na Sali Notowań GPW SA w dniach 13 listopada br. III Forum Sporów Korporacyjnych, organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, którego tematem były konflikty pomiędzy organami spółek i sposoby ich rozwiązywania. Kancelarię w panelu dotyczącym „Nieuzasadnionej zmiany zarządu” reprezentował Mec. Marcin Marczuk.

Mec. Marcin Marczuk w trakcie odbywającego się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w dniu 6 listopada 2013 r. „Seminarium dla potencjalnych debiutantów – rynek regulowany”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, poprowadził prelekcję na temat „Przygotowanie spółki do debiutu pod kątem zagadnień prawnych”.

W dniach 17-18 października 2013 r. objęliśmy patronatem VIII Kongres Zarządów Spółek Giełdowych SEG. Tematem przewodnim Kongresu były zmiany otoczenia gospodarczego, jako szansa na podniesienie konkurencyjności spółek giełdowych. W drugim dniu kongresu mec. Łukasz Adamczyk i Mec. Sebastian Rudnicki poprowadzili panele dotyczące prawidłowej konstrukcji kontraktu menadżerskiego z punktu widzenia wymogów prawnych i potrzeb podatkowych.

wróć