Konferencja – VIII edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego

Mec. Joanna Rewkowska i prof. Marek Wierzbowski uczestniczyli w największej konferencji poświęconej górnictwu odkrywkowemu określonej mianem VIII edycji Szkoły Górnictwa Odkrywkowego. Konferencja była powiązana w jubileuszem prof. Zbigniewa Kasztelewicza – profesora AGH i wiceprezesa PGE GiEK. Konferencja zgromadziła kilkuset przedstawicieli kadr kierowniczych górnictwa i profesorów zajmujących się tą problematyką. Mec. Rewkowska wygłosiła w czasie konferencji referat poświęcony postępowaniu koncesyjnemu – kluczowym zagadnieniu związanym z możliwością poszukiwania i eksploatacji złóż. Wystąpienie Prof. Wierzbowski dotyczyło problemów prawnych ograniczania górnictwa węgla i energetyki opartej o węgiel.

wróć