Komunikat z dnia 18 września 2014 r.

W dniu 18 września 2014 r., po rozpoznaniu skargi kasacyjnej przygotowanej przez prawników Kancelarii, NSA uchylił wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 grudnia 2012 r. i oddalił skargę organizacji ekologicznej na postanowienia o odmowie dopuszczenia organizacji ekologicznej do postępowania o udzielenie naszemu Klientowi zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych dwutlenku węgla.
Sąd w pełni przychylił się do argumentacji wskazywanej przez pełnomocnika Spółki. Rozstrzygnięcie NSA jest korzystne dla naszego Klienta, będącego jedną z największych spółek energetycznych w Polsce, bowiem kończy ono postępowanie sądowo-administracyjne.
W sprawę tę, ze strony Kancelarii zaangażowani byli w szczególności następujący prawnicy: prof. dr hab. Marek Wierzbowski, radca prawny Joanna Rewkowska oraz dr Aleksandra Paczkowska.

wróć