Komunikat z 19 lutego 2013 r.

W dniu 19 lutego 2013 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Fundacji ClientEarth Poland na Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla budowy nowych bloków Elektrowni Opole o łącznej mocy 1800 MW, będącej jedną z najważniejszych inwestycji służących umocnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. była reprezentowana w tej sprawie przez Prof. Marka Wierzbowskiego oraz radcę prawnego Joannę Rewkowską. W skład zespołu zajmującego się sprawą z ramienia Kancelarii wchodziła również dr Aleksandra Paczkowska-Tomaszewska oraz radca prawny dr Tomasz Filipowicz.

Wyrok WSA w Warszawie został wydany na skutek ponownego rozpoznania sprawy po uchylenia przez Naczelny Sąd Administracyjny pierwotnego, niekorzystnego dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. wyroku sądu I instancji uwzględniającego skargę Fundacji ClientEarth.

wróć