„Komentarz do ustawy o transporcie kolejowym”

Prestiżowe wydawnictwo Wolters Kluwer opublikowało właśnie  Komentarz do ustawy o transporcie kolejowym, przygotowany przez  zespół autorów  (w większości pracowników UTK) pod redakcją Prof. Marka Wierzbowskiego, Prof. Pawła Wajdy i  Marcina Trela, wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego do spraw regulacji. Jest to największy taki komentarz na rynku, bardzo potrzebny biorąc pod uwagę zmiany wprowadzone ostatnio w ustawie.

wróć