Komentarz do Prawa Rynku Kapitałowego

Ukazał się Komentarz do Prawa Rynku Kapitałowego pod redakcją m. in. Prof. Marka Wierzbowskiego, opublikowany przez wydawnictwo CH.Beck w serii duże komentarze. Jest to pierwsze tak obszerne i praktyczne opracowanie dotyczące rynku kapitałowego. Współredaktorem komentarza jest również dr Ludwik Sobolewski – prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Praca zawiera komentarz do czterech podstawowych ustaw regulujących obrót na rynku kapitałowym i nadzór nad tym rynkiem. Autorami komentarza są również dwaj inni partnerzy Kancelarii mec. Marcin Marczuk oraz mec. Sławomir Jakszuk, a także inni prawnicy z kancelarii.

wróć