Komentarz do prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Ukazał się Komentarz do prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi pod redakcją Prof. Romana Hausera i Prof. Marka Wierzbowskiego, opublikowany przez wydawnictwo CH.Beck w serii duże komentarze. Autorami Komentarza są m.in. profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego i sędziowie sądów administracyjnych.

wróć