Komentarz do kpa

CH.Beck opublikował Komentarz do kpa pod redakcją Prof. Marka Wierzbowskiego i Prof. Aleksandry Wiktorowskiej przygotowany przez zespół naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego.

wróć