Kolejny sukces Działu Podatkowego Kancelarii

W dniu 9 czerwca 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał korzystny wyrok dla naszego Klienta, będącego jedną z największych spółek energetycznych w Polsce. Sąd w pełni przychylił się do argumentacji zaprezentowanej przez pełnomocników Spółki oraz uchylił niekorzystny wyrok sądu I instancji oraz niekorzystną dla Klienta interpretację wydaną przez Ministra Finansów. W swoim rozstrzygnięciu NSA orzekł, że dla celów CIT moment rozpoznania tzw. kosztów pośrednich nie jest określany przez normy prawa bilansowego, lecz jest zbieżny z momentem zaksięgowania wydatku.

Klienta Kancelarii przed NSA reprezentował doradca podatkowy Łukasz Adamczyk wspierany przez pozostałą część Działu Podatkowego Kancelarii.

wróć