Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie poszukuje studenta IV – V roku prawa do praktyki prawa korporacyjnego oraz rynku kapitałowego

Wymagania:

Oferujemy:

Aplikację (CV, list motywacyjny) prosimy przesyłać na adresy: s.jakszuk@wierzbowski.com oraz j.rog@wierzbowski.com w tytule wpisując „STUDENT: Imię i Nazwisko”. Prosimy o zawarcie w dokumentach klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów procesu rekrutacji. Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Administratorem danych jest Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A lok. 17, 00-640 Warszawa (dalej „Kancelaria”). Podanie danych jest dobrowolne, są one wykorzystywane w dla celów rekrutacji prowadzonych przez Kancelarię, na podstawie zgody lub na żądanie Kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. f RODO). Istnieje możliwość cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

wróć