IV Kongres Infrastruktury Polskiej

Mając na uwadze nasza kompetencje w zakresie problemów prawnych projektów infrastrukturalnych, czworo naszych prawników było zaproszonych do wystąpienie w czasie IV Kongresu Infrastruktury Polskiej, który miała miejsce w warszawskim hotelu Marriott. Dr Paczkowska mówiła o utrzymaniu dróg i kolei jako zadaniu dla pań twa i kapitału prywatnego, Joanna Rewkowska mówiła o inwestycjach w wytwarzanie i w sieci przesyłowe energii elektrycznej, dr Maćkowiak prezentował problemy samorządowych inwestycji infrastrukturalnych, a prof. Wierzbowski uczestniczył w debacie otwierającej, poświęconej infrastrukturze transportowej w nowej perspektywie politycznej i budżetowej UE. Kongres zorganizowany przez TOR zgromadził ponad 400 uczestników z sektora rządowego i prywatnego.

wróć