IPO TORPOL SA

W dniu 8 lipca 2014 akcje TORPOL SA debiutowały na rynku podstawowym GPW w Warszawie SA. Postępowanie przed KNF w sprawie zatwierdzenia prospektu oraz tok oferty publicznej mieli zaszczyt obsługiwać Mec. Miłka Kuźnicka i Mec. Marcin Marczuk z Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy. TORPOL SA jest 460 spółką publiczną na tym rynku. Zakończone pełnym sukcesem IPO obejmowało sprzedaż akcji istniejących oraz akcji nowych i opiewało na blisko 184 mln zł, co jest najwyższą transakcją rynku kapitałowego obsłużoną przez Kancelarię w 2014 roku.”

wróć