II Europejski Kongres Samorządowy

W II Europejskim Kongresie Samorządowym uczestniczyli Dr Jarosław Maćkowiak i Prof. Marek Wierzbowski prowadząc debatę „Prowadzenie działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego”. W debacie uczestniczyli m.in. Prof. Filip Grzegorczyk- podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, Sabina Nowosielska- prezydent miasta Kędzierzyn Koźle, Witold Stępień- marszałek Województwa Łódzkiego.

wróć