Nasze wystąpienia na ważnych konferencjach

Występowaliśmy w panelach dyskusyjnych na szeregu konferencji – ostatnio były to konferencja organizowana przez Urząd Transportu Kolejowego dotycząca m.in. Certyfikacji bezpieczeństwa w projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym; konferencja organizowana przez Instytutu Allerhanda poświęcona regulacji rynków finansowych i konferencja zorganizowana przez Europejski Kongres Finansowy, poświęcona m.in działaniom banków w obszarze ich relacji z konsumentami. W przygotowaniu jest kolejna konferencja, którą organizujemy z Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych.

wróć