Dr Paweł Nowicki komentuje Komunikat Komisji Europejskiej dot. zamówień publicznych w związku z COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z obszernym komentarzem eksperckim autorstwa dr. Pawła Nowickiego, kierującego Praktyką Zamówień Publicznych oraz Praktyką Prawa Europejskiego, Pomocy Publicznej i Funduszy Unijnych w Kancelarii, do Komunikatu Komisji Europejskiej z dnia 1 kwietnia 2020 r. pt. „Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie stosowania ram dotyczących zamówień publicznych w sytuacji nadzwyczajnej związanej z kryzysem wywołanym epidemią COVID-19”, który ukazał się na portalu SzuKIO.pl:

https://szukio.pl/blog/dr-pawel-nowicki/komentarz-do-wytycznych-ke-dotyczacych-zamowien-publicznych-w-zwiazku-z-covid-19-2020-04-02

wróć