Dr Joanna Róg-Dyrda powołana na członka Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI) przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dr Joanna Róg-Dyrda dołączyła do Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI) działającej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Grupa Robocza ds. Sztucznej Inteligencji została utworzona z myślą o wskazaniu działań służących zapewnieniu w Polsce odpowiednich warunków dla rozwoju zastosowań AI zarówno w sektorach prywatnym i publicznym, a także w prowadzeniu badań naukowych. Jej celem jest m.in. wypracowanie rekomendacji, w tym legislacyjnych, służących zapewnieniu w Polsce odpowiednich warunków dla rozwoju zastosowań AI w przedsiębiorstwach i w sektorze publicznym .Planowane prace GRAI są oparte o Skoordynowany Plan dla Sztucznej Inteligencji Komisji Europejskiej. Gratulujemy p. Joannie. Kancelaria od dłuższego czasu zajmuje się kwestiami sztucznej inteligencji, m.in. Prof. Wierzbowski przewodniczy badaniom nad przygotowaniem Model Rules on Impact Assessment of Artificial Intelligence tools used by public administrations w ramach European Law Institute.

wróć