Do zespołu Kancelarii dołączyła mec. Magdalena Szponar ekspert w zakresie zamówień publicznych

Do naszego zespołu dołączyła mecenas Magdalena Szponar. Pani Szponar posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych oraz zagadnień IT. Swoje doświadczenie zdobyła pracując w kancelariach prawnych oraz jako wewnętrzny prawnik jednej z wiodących polskich spółek z branży IT. W ramach praktyki z sukcesem reprezentowała klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz świadczyła pomoc prawną zamawiającym podczas prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Pani mecenas prowadziła szereg kontroli pod względem zgodności postępowań realizowanych w ramach środków unijnych, jako zewnętrzny kontrolujący. Dołączając do zespołu będzie wzbogacać potencjał kancelarii służąc naszym klientom swoją wiedzą i doświadczeniem. Liczymy na owocną współpracę oraz zadowolenie naszych klientów z obsługi prawnej świadczonej przez Panią mecenas.

W naszej kancelarii mec. Szponar, obok, mecenas Anny Celejewskiej Rajchert, mec. Jarosława Józwiaka mecenas Anny Krysiak i Profesora Marka Wierzbowskiego (długoletniego członka Rady Zamówień Publicznych) dołączy do praktyki zamówień publicznych oraz praktyki prawa konkurencji i ochrony konsumentów, postępowań administracyjnych.

wróć