Debata w czasie Europejskiego Kongresu Finansowego

W czasie Europejskiego Kongresu Finansowego miała miejsce debata: ”Rynek Kapitałowy jako ważny element realizacji Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju”. Wystąpienie wprowadzające i moderowanie dyskusji miała dr Iwona Sroka, Prezes Zarządu, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Uczestnikami debaty byli m.in. Mirosław Kachniewski, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Waldemar Markiewicz, Prezes Izby Domów Maklerskich, Jakub Papierski, Wiceprezes Zarządu Banku PKO Bank Polski, Wiesław Rozłucki, Pierwszy Prezes Giełdy Papierów Wartościowych, Witold Słowik, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Zdzisław Sokal, Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, oraz Prof. Marek Wierzbowski.

wróć