Banki w relacjach z konsumentem

Europejski Kongres Finansowy zorganizował dyskusję zatytułowaną Banki – między młotem a hejtem, poświęconą m. in. relacjom banków z konsumentami i działaniom, jakie winny być podjęte przez banki celem poprawy tych relacji. W dyskusji uczestniczył prof. Wierzbowski obok prof. Jajugi, prezesa Borysowskiego i prezesa Cholewy. Dyskusję prowadziła p. Agata Kwaśniak z Klubu Odpowiedzialnych Finansów przy EKF.

Poniżej link debaty w internecie:

wróć