Kredyty frankowe

Prawnicy Kancelarii są uznanymi specjalistami w zakresie tzw. kredytów frankowych, czyli kredytów denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego. Wyrazem naszej specjalizacji są nie tylko procesy dotyczące kredytów frankowych, lecz także zwracanie się do nas, jako ekspertów, przez różne instytucje w tym m.in. przez Europejski Kongres Finansowy, a także strony umów kredytowych będące w sporze lub rozważające możliwość zainicjowania takiego sporu.

Można tu przykładowo wskazać zaproszenie prof. dr hab. Marka Wierzbowskiego do otwarcia i moderowania dyskusji poświęconej kluczowym problemom prawnym i ekonomicznym, jakie rodzą kredyty frankowe, która odbyła się z udziałem m.in. prof. Andrzeja Koźmińskiego z Akademii Leona Koźmińskiego, b. premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego, prof. Aleksandra Chłopeckiego, prof. Jerzego Pisulińskiego – dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, szeregu praktykujących adwokatów reprezentujących frankowiczów i stronę bankową. W tejże konferencji jednym z mówców był również mec. Mariusz Rypina z naszej Kancelarii. Przygotowywaliśmy także na zlecenie audytorów analizy klauzul umownych, oceniając ich skutki prawne z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Mimo coraz bogatszego orzecznictwa, nie ma w tym zakresie jednolitej linii orzeczniczej. Kwestionowane umowy i klauzule istotnie różnią się, co skutkuje różnymi ocenami ich legalności i skutków – od unieważnienia umowy po wyeliminowanie wadliwej klauzuli i utrzymanie umowy w pozostałym zakresie. Szczególnie ten pierwszy skutek może ściśle wiązać się z roszczeniami ze strony banków wobec kredytobiorców. Sprawami tymi zajmuje się partner Kancelarii – mec. Anna Krysiak, mec. Mariusz Rypina oraz kierowany przez nich zespół adwokatów obejmujący mec. Mateusza Olewińskiego i mec. Jakuba Żelazka.

Specjaliści: