Jakub Żelazek

associate partner
j.zelazek@wierzbowski.com 022 312 41 10

Jakub Żelazek

associate partner

Jakub Żelazek, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, associate partner Kancelarii, należy do zespołu Kancelarii prowadzącego postępowania sądowe, arbitrażowe i mediacyjne. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magisterską, dotyczącą kształtowania zasad kontraktowej odpowiedzialności odszkodowawczej napisał pod kierunkiem prof. dra hab. Fryderyka Zolla w Katedrze Prawa Cywilnego UJ. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych oraz w sądach w Krakowie i Warszawie.

Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym, w tym w szczególności w prawie zobowiązań. Zainteresowania zawodowe mecenasa Jakuba Żelazka koncentrują się również wokół zagadnień prawa cywilnego procesowego oraz postępowania egzekucyjnego. W swej dotychczasowej praktyce brał udział w tworzeniu rozwiązań prawnych w skomplikowanych sporach cywilnych. Mecenas Jakub Żelazek reprezentuje Klientów instytucjonalnych w sporach sądowych i arbitrażowych, w tym zwłaszcza związanych z odpowiedzialnością odszkodowawczą. Jest współautorem publikacji „Odpowiedzialność biegłego rewidenta” pod red. M. Wierzbowskiego. Czynnie uczestniczy w charakterze prelegenta w specjalistycznych konferencjach i panelach dyskusyjnych, jak też prowadzi szkolenia dla prawników w zakresie dziedzin prawa, w których się specjalizuje.