Zatwierdzenie przez KNF prospektu emisyjnego Trans Polonia SA

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Trans Polonia SA, w związku z ofertą publiczną akcji oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji oraz praw do akcji. Trans Polonia jest międzynarodowym operatorem transportowo-logistycznym, świadczącym usługi w zakresie transportu Nasza kancelaria jest doradcą prawnym oraz sporządziła część prawną prospektu.

wróć