Zatwierdzenie przez KNF prospektu emisyjnego Radpol S.A.

Dnia 30 czerwca 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Radpol S.A. Kancelaria jest doradcą prawnym Emitenta przy ofercie publicznej Radpol S.A. i sporządzała zasadniczą część prospektu.

wróć