Zasada pisemności jako instrument ograniczania praw strony w postępowaniu administracyjnym

To tytuł artykułu dr Joanny Róg-Dyrdy i prof. Marka Wierzbowskiego w Monitorze Prawniczym nr 13/2020. Artykuł piętnuje praktykę niektórych organów administracji do ograniczania bezpośredniego kontaktu strony z organem poprzez powoływanie się na zasadę pisemności, obowiązującą w postępowaniu administracyjnym, która nie powinna być wykorzystywana do ograniczania ustawowych uprawnień strony.

wróć