Zaproszenia do publicznych wystąpień prawników naszej Kancelarii

W ostatnich dniach prawnicy naszej kancelarii mieli szereg publicznych wystąpień na zaproszenie organizatorów konferencji. I tak mecenas Anna Krysiak, mecenas Sławomir Jakszuk i mecenas Mateusz Olewiński na zaproszenie Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych byli panelistami w debatach na Forum Sporów Korporacyjnych. Mec. Jakszuk zajmował się problemem roszczeń inwestorów/akcjonariuszy przeciwko członkom zarządu spółki publicznej, mec. Krysiak tematyką poświęconą kwestionowaniu zarejestrowanego statutu/umowy spółki, a mec. Olewiński przedstawił problematykę komitetów audytu. W czasie międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO prof. Wierzbowski był jednym z referentów na organizowanej przez Urząd Transportu Kolejowego konferencji dotyczącej stanu bezpieczeństwa kolei. Ponadto na Kongresie Bankowości i Finansów Korporacyjnych zorganizowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową prof. Wierzbowski był moderatorem panelu poświęconego nowej inicjatywie: Morskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu – nowe spojrzenie na finansowanie branży morskiej w Polsce.

wróć