Wzorcowe Zasady na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów!

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała w Portalu  sztucznej inteligencji polskie tłumaczenie  sprawozdania  Europejskiego Instytutu Prawa (ELI – European Law Institute) z badań przeprowadzonych pod tytułem „Wzorcowe zasady oceny skutków wykorzystania algorytmicznych systemów decyzyjnych w administracji publicznej”.

W zespole  prowadzącym badania i przygotowującym raport  uczestniczyła grupa prawników z  różnych ośrodków naukowych, w tym także   z Wydziału Prawa UW.  Prof. Marek Wierzbowski przewodniczył zespołowi badawczemu..

Raport jest  dostępny na Portalu  sztucznej inteligencji KPRM: https://www.gov.pl/web/ai.
Link do raportu: https://www.gov.pl/web/ai/wzorcowe-zasady-oceny-skutkow-wykorzystania-algorytmicznych-systemow-decyzyjnych-w-administracji-publicznej2.

wróć