Wyrok w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej

„Wyrokiem z dnia 26 czerwca 2014 r. WSA w Warszawie oddalił skargę przewoźnika na decyzję zarządcy infrastruktury kolejowej odmawiającej udostępnienia informacji publicznej z uwagi na objęcie żądanych informacji tajemnicą przedsiębiorcy. Zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. był w tej sprawie reprezentowany przez mec. Mariusza Rypinę z Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy.
Sąd w pełni przychylił się do argumentacji wskazywanej przez pełnomocnika zarządcy infrastruktury. W szczególności potwierdził możliwość pełnej ochrony swoich tajemnic przez przedsiębiorcę będącego podmiotem obowiązanym do udostępniania informacji publicznej. Wyrok ten zasługuje na szczególną uwagę zwłaszcza ze strony przedsiębiorców kontrolowanych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, samorządu gospodarczego, albo zawodowego.”

wróć