Wykład inauguracyjny Mec. Stanisława Radowickiego

Mec. Stanisław Radowicki, jako ekspert prawa medycznego i farmaceutycznego, zaproszony został do wygłoszenia wykładu inauguracyjnego, otwierającego prace Studenckiego Koła Naukowego Transplantologii, Prawa Medycznego i Bioetyki „Heart Court” na Wydziale Nauk Medycznych WST w Katowicach. Prelekcja pt. „Don’t take your organs to heaven, Heaven knows we need them here” poświęcona była prawnej problematyce transplantacji. Po wykładzie odbyła się długa dyskusja.

wróć