Wygrana przed NSA w sprawie zezwolenia na emisję CO2 dla jednej z większych elektorowni konwencjonalnych

Kancelaria z sukcesem reprezentowała przed NSA jednego z większych polskich przedsiębiorców energetycznych w sprawie dotyczącej zezwolenia na emisję CO2 dla nowobudowanych bloków węglowych. Skargę kasacyjną w tej sprawie wniosła organizacja ekologiczna ClientEarth Prawnicy dla Ziemi. Sprawę przed sądem I i II instancji prowadziła mec. Joanna Rewkowska przy wsparciu merytorycznym dr Aleksandry Paczkowskiej.

wróć