Wojciech Jacyno

associate Partner
w.jacyno@wierzbowski.com 022 312 41 10

Wojciech Jacyno

associate Partner

Wojciech Jacyno, associate partner Kancelarii jest radcą prawnym z niemal 20-letnim doświadczeniem obejmującym przede wszystkim szeroko rozumiane doradztwo w zakresie prawa inwestycji nieruchomościowych. Wspólnie z mec. Joanną Rewkowską kieruje praktyką Kancelarii w dziedzinie nieruchomości.

Mecenas Jacyno specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami i zagospodarowania nieruchomości, zajmuje się prawnymi aspektami przygotowania i realizacji inwestycji (zagadnienia związane z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości, z zakresu planowania przestrzennego, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska). W ramach swojej praktyki obsługuje projekty związane z nabywaniem nieruchomości m.in. pod centra handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe, stacje paliw. Znaczącą część praktyki mec. Jacyno stanowi prawna obsługa inwestycji liniowych, w tym inwestycji drogowych (ze szczególnym uwzględnieniem specustawy drogowej) i energetycznych (budowa linii blokowych).

Wojciech Jacyno obsługuje również mieszkaniowe projekty deweloperskie.
Był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, w której ramach uczestniczył w pracach nad projektem kodeksu urbanistyczno-budowlanego, pierwszej w Polsce kodyfikacji szeroko rozumianego prawa inwestycyjnego.
Mecenas Jacyno jest współautorem publikacji „Proces inwestycji budowlanych” (Wolters Kluwer, 2015) oraz angielskiego wydania ustawy – prawo upadłościowe i naprawcze z 2003 r. (C.H.Beck, 2004). Włada biegle językiem angielskim oraz w stopniu komunikatywnym –  niemieckim i francuskim.