Warranty subskrypcyjne

Warranty subskrypcyjne

Pierwsza tak obszerna w naszej literaturze prawniczej i ekonomicznej praca pióra dr Iwony Gębusi poświęcona warrantom subskrypcyjnym.