Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych zwołane na 26 czerwca

Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych zwołane na 26 czerwca powierzyło przewodniczenie swoim obradom prof. Markowi Wierzbowskiemu. Mec. Marcin Marczuk pomagał przewodniczącemu w kontakcie z akcjonariuszami korzystającymi z elektronicznego połączenia. Zgromadzenie po wyborze prezesa Zarządu Giełdy ogłosiło przerwę w obradach do dnia 15 lipca.

wróć