W najnowszym numerze iKAR ukazał się artykuł adw. dr. Mariusza Rypiny dotyczący problematyki z zakresu regulacji transportu kolejowego

Polecamy lekturze artykuł pt. „Uprawnienie przewoźników kolejowych do zaskarżania decyzji cennikowych Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-563/20” opublikowany w najnowszym numerze internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR) nr 6(11) seria regulacyjna, którego autorem jest adw. dr Mariusz Rypina.

https://ikar.wz.uw.edu.pl/images/numery/ikar_6_11/iKAR_611-22_6-MRypina.pdf

wróć