Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym doczekała się Komentarza

Redaktorami tomu są prof. Filip Grzegorczyk, który kierował zespołem przygotowującym projekt ustawy i prof. Marek Wierzbowski. W skład zespołu autorskiego wchodzą autorzy, którzy przygotowywali projekt ustawy i którzy zajmują eksponowane stanowiska w administracji państwowej i czołowych polskich spółkach.

wróć