Ukazało się pierwsze wydanie nowego podręcznika akademickiego do prawa administracyjnego autorstwa prawników kancelarii!

Wydawnictwo Wolters Kluwer opublikowało nowy podręcznik akademicki do prawa administracyjnego pod redakcją Partnera Kancelarii – Prof. Marka Wierzbowskiego. Książka obejmuje niemal całość problematyki prawa administracyjnego i uwzględnia najnowszy dorobek doktryny i orzecznictwa. Jest to publikacja opracowana przez pracowników Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego WPiA UW przy udziale innych ekspertów. Wśród autorów podręcznika z Kancelarii, poza Prof. Markiem Wierzbowskim, znalazły się także mec. Anna Celejewska-Rajchert i dr Joanna Róg-Dyrda.

wróć