Udział w X Kongresie Zarządów Giełdowych SEG

Kancelaria wsparła organizacyjnie i merytorycznie X, Jubileuszowy Kongres Zarządów Giełdowych SEG odbywający się w dniach 28-29.10.2015.


Motywem tegorocznego Kongresu była dyskusja nad nowymi uwarunkowaniami funkcjonowania spółek giełdowych w aspekcie regulacji Market Abuse.  Prof. Michał Królikowski uczestniczył w trakcie Kongresu w panelu poświęconym ocenie Ryzyka regulacyjne i możliwości ich minimalizacji, oraz wraz z Prof. Markiem Wierzbowskim i mec. Marcinem Marczukiem poprowadził warsztaty poświęcone strategiom obrony przed zarzutem naruszenia przepisów o raportowaniu w działalności spółek publicznych.

wróć